Vad är en entreprenörsblogg?

Vad är en entreprenörsblogg?

Enligt Wikipedia är en entreprenör en person som tar en idé och driver igenom den på egen hand, eller tillsammans med andra. En entreprenörsblogg är därmed antingen skriver för dessa personer – eller av dessa personer, eller bägge.

Entreprenör – främst inom affärsvärlden

Det är främst inom affärsvärlden som ordet ”entreprenör” används. Det är därmed personer som kännetecknas av att ha ett innovativt tänk och som driver igenom idéer. Inte sällan är det personer som driver egna företag eller har viktiga positioner inom ett företag.

  • Ofta mer risktagande än medel
  • Ser möjligheter där många andra ser problem
  • Klassas ofta som handlingskraftig

Entreprenörsblogg – En blogg för, eller av, entreprenörer

En entreprenörsblogg kan därmed falla inom någon av dessa två kategorier.

För entreprenören

De bloggar som vänder sig till entreprenörer ger generellt råd på vägen. Personen har kommit till ett vägskäl eller ett problem och söker på internet för att hitta olika lösningar. Det är i detta fall en entreprenörsblogg besöks. Dessa bloggar har generellt fokus på praktiska lösningar utifrån olika aspekter. Ett exempel kan tas från en blogg inom denna kategori som har inlägg med rubrikerna:

  • Frigör tid med ekonomisk förvaltare
  • Utför en bakgrundskontroll innan anställning
  • Vill du expandera men oroar dig för det administrativa

Av entreprenören

Den andra kategorin bloggar är de som drivs av kända entreprenörer. Dessa blir mer av personlig prägel och kan innehålla allt från personliga reflektioner till tips och idéer. Dessa behöver inte ha samma tydliga affärsmässiga karaktär som de med mängder av faktaartiklar.

Det är inte ovanligt att dessa bloggar drivs av personer som tycker om att interagera med andra företagare och använder bloggen för att därigenom berätta vad man gör för något i arbetslivet.

Vill du starta en blogg?

  1. Välj inriktning

Det är alltid lättare att driva en entreprenörsblogg om den har en tydlig inriktning. Visserligen kan entreprenörskap ses som en inriktning men genom att smalna av (exempelvis microföretag) kommer det bli lättare för en viss målgrupp att känna igen sig.

  1. Välj ekonomi

Ska du blogga helt gratis? Det kanske är kul i ett eller två år. Men att lägga flera timmar per år innebär i längden att bloggen inte kommer att uppdateras. Det finns därmed en fördel i att ha en ekonomisk plan för bloggen redan från början.