Bli konsult som psykolog och få bättre betalt

Om du väljer att jobba som konsult som psykolog kan du generellt sett förvänta dig att få en lite bättre ersättning för ditt arbete. Detta jämfört med de medarbetare som är fast anställda av din uppdragsgivare. Faktum är att bemanningspsykologer ofta tjänar betydligt mer än de övriga medarbetarna. Detta beror på flera olika anledningar, men det finns även ytterligare fördelar med att välja detta upplägg. Läs vidare så belyser vi dessa!

Därför får du högre lön när du blir konsult som psykolog

Anledningarna till att du ofta får en högre lön när du jobbar som konsult som psykolog är flera. Till att börja med arbetar du på konsultbasis och har ofta ett mer kortvarigt avtal med uppdragsgivaren. Därmed får du också en högre ersättning för ditt arbete för att kompensera för denna relativa osäkerhet. I själva verket är det dock en väldigt trygg tillvaro att jobba som psykologkonsult. Men detta arbete passar inte alla och därför är ersättningen god.

Fler fördelar med detta upplägg

Som vi redan har nämnt finns det även ytterligare fördelar med detta upplägg. Till dessa hör bland annat:

  • Flexibiliteten
    Om du frågar någon som har valt att bli konsult som psykolog varför de valde denna inriktning i karriären kommer ofta flexibiliteten på tal. Detta är en av de stora fördelarna med att bli bemanningspsykolog. Konsulter har nämligen en större kontroll och mer att säga till om när det kommer till balansen mellan arbete och fritid. De kan även i högre utsträckning välja var de vill arbeta samt för vilken uppdragsgivare.
  • Möjligheten
    Att bli konsult är också en stor möjlighet för dig. Den gör det möjligt att skaffa erfarenhet inom psykologyrket samt slipa på dina färdigheter. Genom att konsulta i ett antal år kommer du både bli väldigt erfaren men också skicklig i din yrkesroll. Du får chansen att prova nya saker i din roll då du kanske inte är fullt lika permanent på arbetsplatsen som de fast anställda psykologerna.
  • Ombytet
    Många uppskattar också det ombyte som det ger att ta uppdrag hos olika uppdragsgivare. Du kan till exempel jobba på olika arbetsplatser samt i olika miljöer och inom flera olika sektorer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *