Hur kan man informera om kamerabevakning?

Kamerabevakning har blivit allt vanligare att se – inte bara hos företag, utan även hos privatpersoner. Ny teknik har gjort det enklare att övervaka sin egendom, och trösklarna för att börja är lägre idag än vad det var för bara några år sedan. Idag kan en god kamera köpas till en ganska billig peng och installeras relativt enkelt. Den som ska börja med kamerabevakning bör fundera på om eller hur man bör informera om det. Om man inte enbart (och bara) filmar sin inhägnade egendom finns krav på att man måste informera om det.

Vad säger Dataskyddsförordningen?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen) rekommenderar att dem som bevakas informeras på två olika sätt. Först och främst ska informationen ges med en varningsskylt där den viktigaste informationen om bevakningen ska finnas. Utöver det rekommenderar de att ytterligare ett informationslager med samtlig relevant information ges ”på annat sätt”.

Hur ska en skylt som informerar om kamerabevakning se ut?

Den som är osäker kan titta på det exempel som den europeiska dataskyddsstyrelsen tagit fram. Skyltens utformning är inte nödvändigtvis något du behöver efterhärma, men det är en bra utgångspunkt.

I exempel finns följande uppgifter med på skylten:

  • En tydlig bild på en kamera med texten ”Kamerabevakning!” under.
  • Namn på den som är personuppgiftsansvarig.
  • Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt kontaktuppgifter till eventuellt dataskyddsombud
  • Information om den behandling av data som kan anses ha störst konsekvenser för den som övervakas, till exempel hur länge materialet lagras eller publiceras till tredjepart.
  • Syfte med er kamerabevakning.
  • Den registrerades rättigheter.

Vad gäller för privatpersoner?

Som nämnt lite högre upp i texten privatpersoner omfattas av privatundantaget. Det gäller enbart om du bevakar din inhägnade egendom – inomhus eller utomhus. Dock ska människor som har tillgång till området (till exempel familjen) informeras om att det finns kameror. Privatundantaget innebär att det inte krävs någon personuppgiftsansvarig. För de flesta privatpersoner är en skylt dock bra i avskräckande syfte. Köper man några av de populära modellerna som finns på marknaden brukar det medfölja en enkel klisterlapp som räcker gott och väl för att på förebyggande vis motverka besök från ovälkomna gäster.

Det bör understrykas igen att det enbart är din inhägnade dom som får övervakas. Råkar du filma över till grannens tomt eller en närliggande bilväg eller cykelväg, så kan du bli personuppgiftsansvarig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *